365 dagen per jaar kitesurfen op Hoekipadijk – Lelystad!

We kennen allemaal het gezegde “Stilte voor de storm”; voor ons watersporters is dit vaak een moment van extra waakzaamheid. Dat windwak waar je dan in beland kan ervoor zorgen dat je moeilijk vooruit komt, de stappen langzaam en klein zijn en je ook niet snel aan de kant kan komen om je nieuwste ervaringen te delen.

Zo was het de afgelopen jaar ook met de ontwikkelingen rondom het kitesurfen in Lelystad. Er is veel energie gestoken in o.a. de vergunningen, realisatie van het strand en de kustvisie van de gemeente Lelystad. Met als resultaat dat we de komende weken een paar mooie mededelingen kunnen doen De eerste vlieger gaat op voor…

Jaarrond kitesurfen op Hoekipadijk!

Eind 2018 is Stichting Hoekipadijk gestart om de beperkte vergunning voor het kitesurfen om te zetten naar een vergunning die jaarrond van toepassing is. Dit op basis van de defintieve effectbeoordeling kitesurfen op locatie Houtribdijk opgesteld door Bureau Waardenburg.

Coördinatem kitesurfzone Hoekipa Dijk – Lelystad

De Provincie Flevoland heeft de conclusies van de effectbeoordeling overgenomen en daarmee het kitesurfen op locatie Houtribdijk inclusief het gebruik van de strekdam jaarrond vergund!

In navolging daarop heeft Rijkswaterstaat ook het verkeersbesluit aangepast.

We zijn blij en trots op het feit dat de kitesurfer nu een vaste plek heeft gekregen op de wateren voor de Lelystadse kust. Laten we hier dankbaar en respectvol gebruik van maken!